Bile Duct Cancer (Cholangiocarcinoma) - Diagnosis & Treatment

How is bile duct cancer (cholangiocarcinoma) diagnosed?

To diagnose cholangiocarcinoma, your doctor will perform a physical exam and ask about your overall health, family history, lifestyle and symptoms.

To confirm the diagnosis, some tests may be recommended, which include:

 • Abdominal ultrasound, computerised tomography (CT) or magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) to look for tumours inside your abdomen
 • Biopsy to extract a sample of bile duct cells which are checked for cancer cells
 • Blood tests to check your liver function and bilirubin levels, or to look for tumour markers
 • Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP), in which a dye is injected into the bile duct, to create a clearer X-ray result
 • Endoscopy to view the inside of the lower intestine
 • Laparoscopy to view the bile duct, gallbladder, liver and surrounding tissues

Ung thư ống mật (cholangiocarcinoma) được điều trị như thế nào?

Điều trị ung thư ống mật sẽ phụ thuộc vào việc ung thư có thể được loại bỏ hoàn toàn bằng phẫu thuật (có thể cắt bỏ) hay không (không thể cắt bỏ). Sức khỏe tổng thể của bạn và loại hoặc vị trí của khối u cũng có thể ảnh hưởng đến các lựa chọn điều trị của bạn, có thể bao gồm cả phương pháp điều trị phẫu thuật và không phẫu thuật.

Các lựa chọn phẫu thuật bao gồm:

Các thủ thuật phẫu thuật khác bao gồm các thủ thuật dẫn lưu ống mật bị tắc, chẳng hạn như:

 • Nối tắt đường mật để tạo đường dẫn quanh ống mật bị tắc nhằm giảm ứ mật trong gan

 • Stent nội soi để thông ống mật bị tắc, cho phép mật chảy vào ruột non hoặc vào túi

 • Dẫn lưu đường mật qua da xuyên gan trong đó thuốc nhuộm được tiêm vào gan hoặc ống mật để tạo hình ảnh X quang rõ ràng hơn và kiểm tra tắc nghẽn Các lựa chọn không phẫu thuật bao gồm:

 • Xạ trị

 • Hóa trị

This page has been reviewed by our medical content reviewers.

Need help?


For enquiries, please call
+65 6377 3737

For appointment bookings, please WhatsApp
+65 8111 3777