Bile Duct Cancer (Cholangiocarcinoma) - Our Expertise & Doctors

Tại sao chọn Bệnh viện Parkway East?

Tại Bệnh viện Parkway East, chúng tôi phục vụ cộng đồng bờ biển phía đông Singapore và hơn thế nữa với niềm tự hào và sự tận tâm. Chúng tôi hiểu rằng liệu pháp điều trị ung thư là một hành trình khó khăn và đội ngũ chăm sóc ung thư lành nghề của chúng tôi sẽ giúp bạn vượt qua và kiểm soát sức khỏe của bạn bằng lòng trắc ẩn và sự quan tâm.

Các bác sĩ chuyên khoa ung thư và bác sĩ phẫu thuật đa khoa của chúng tôi

Các chuyên gia ung thư và bác sĩ phẫu thuật đa khoa của chúng tôi tại Bệnh viện Parkway East tận tâm chăm sóc và giúp bạn phục hồi sau nhiều loại ung thư khác nhau, bao gồm cả ung thư ống mật. Hãy để chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ chăm sóc ung thư toàn diện với sự thoải mái và quen thuộc ngay trong cộng đồng của bạn.

 Male
 Female
Please check with your insurance provider for more information, and for their most up-to-date list of panel doctors.

^Specialists may qualify to be on the Extended Panel (EP). You may enjoy selected panel benefits depending on your policy and riders.
0 LISTINGS
This page has been reviewed by our medical content reviewers.

Need help?


For enquiries, please call
+65 6377 3737

For appointment bookings, please WhatsApp
+65 8111 3777